Potamogeton polygonifolius

Famiglia: Potamogetonaceae.